SPiS-dagarna 2019 - en resumé

nedtecknad av Anders Holdar

 

Årets SPiS-dagar med stenhårt fokus på virveltrumman! Rolf Landberg, slagverkslärare på Musikhögskolan i Ingesund, var vår värd när en mångtaligsamling slagverkspedagoger mötte upp på den vackra och topputrustade högskolan i Arvika. SPiS hade denna gång bestämt sig för att fokusera enbart på virveltrumman; dess historia,teknik och uttrycksfullhet. Ett tema som uppenbarligen lockade då ovanligt många, ca 35pedagoger, dök upp. Ett stort, stort tack till Rolf för några perfekt upplagda dagar!

När vi samlades på skolan fick vi först en mycket trevlig presentation av musikhögskolan avPierre Koch som bl.a. är ansvarig för Ingesunds konsertverksamhet. Rolf Landberg - Den svenska militärtrumningens historia. Om man vill göra en djupdykning i svensk militärtrumnings historia så kan man med lugnvända sig till Rolf. Han har gjort sin forskning, vilket han visade i ett smittande föredrag i en exposé från senmedeltid till idag. I s.k. räntekammarböcker, gamla tiders lönelistor, kan man hitta information. Från 1527 finner man bl.a. att Jakob trumbaslagare och Filius pipare har fått ut ersättning för sitt spel.Trumslagaren och flöjtspelaren var sedan den tiden och långt in på 1800-talet två avgörandepersoner som alltid måste finnas till hands på ett kompani. Musikerna behövdes för att kalla samman trupperna ute i fält, både i övning och i strid men givetvis också för de vardagligarutinerna, revelj, uppställning, matsignal, tapto och allt annat. Rolf visade också trumslagaren Johan Adolf Alms kontrakt från 1874 som man kan hitta i dsk. generalmönsterrullorna. För sex års tjänst fick han 90 kronor. I dagens penningvärdeskulle det motsvara ca. 5000 kronor. Inte mycket kan man tycka, men då ska vi komma ihågatt det ingick fri utbildning, kost och boende vilket kanske ändå gjorde det till ett ganska lättval för en fattig person om man fick chansen.

Rolf förevisade olika typer av slag; nedslag, släpslag och andra som det kan finnas rätt storförvirring kring. Men han konstaterade lakoniskt att allt är rätt med exempel från våra idag tre fasta militärmusikensembler. Arméns Musikkår, Flottan och Livgardet. Alla spelar det vanliga marschinslaget på olika sätt! Det finns inte så mycket noter nedtecknade genom århundradena. Den mesta musiken traderades förstås på gehör men en annan aspekt är att signalerna till del skulle varahemliga för att inte röja truppens förflyttningar i strid. Med stolthet kunde Rolf ändå visa enkopia från en skrift han stött på i Uppsala, en avhandling om takt; Tactu 1698 av Harald Wallerius, där han plötsligt hittade noter till trumsignaler när han vände ett blad i boken. Under 1800-talets senare hälft började landets regementen att bygga upp egna blåsorkestrar och vid 1900-talets början fanns som flest anställda militärmusiker i Sverige. Som en fläkt från äldre tider uppehöll man dock traditionen att alla musiker, oavsett instrument, skulle lära sig spela signaler på trumma och jägarhorn. Ledande instruktörer i militär trumslagning från 1950-talet och framåt var Rune Gustavsson, Christer Jägerhult, Tommy Törner och idag, David Lindberg.


David Lindberg - Fältrumslagning, grunder för teknisk kontroll och samspel.

 

David Lindberg är idag sveriges ledande instruktör i militär trumslagning. Han är anställd vidArméns musikkår och stavförare vid orkesterns cermoniella framträdanden. David ledde ossi  en ”hands on”-clinic där alla pedagoger stod spelsugna med övningsplatta framför sig ochstockar i hand.Vi gick igenom de fyra grundslagen enligt amerikansk förebild;Full Stroke, Tap, Down Stroke och Up Stroke, gestaltat I den utmärkta och enkla 4/4 - övningen: Down - Tap - Up - Full f p p f
Mycket möda lades på att få de olika slagen tydliga; att p verkligen är 1 cm. ovanför skinnet och att forte-slaget (full) verkligen har en stor och rytmisk sving. Intressant var attkonstatera hur församlingen tenderade att komma för snabbt in på p-slagen. Ett bra tips frånDavid var också att inte slå up-stroke utan låta slaget komma av sig själv vid lyftet.I ett kompendium som David delade ut till oss fanns ett flertal utmärkta övningar som vi fickkämpa med: en dubbelslags-övning för timing och dynamisk kontrast av Risto Skrikberg, genial enligt David.

Vidare en terass dynamik övning, en crescendo övning och en tvåtakts-övning efter Alex Duthart där en fras av 32- och 16-delar utgör grund för oändliga variations-möjligheter.
För er som inte kunde vara med kan jag rekommendera en kontakt med David på david.lindberg@mil.se så garanterar jag att han skickar över sitt kompendium, en oerhört generös man som han är.


Kyle Forsthoff - den amerikanska militärtrumningens historia

Kyle Forsthoff är slagverkslärare vid University of Rhode Island och en entusiastisk förespråkare och instruktör för den amerikanska militärtrumslagar-traditionen. I en historisk föreläsning fick vi följa hur de, av engelsmännens införda speltraditionerna,utvecklades i olika perioder.

Period 1, 1778-1820 - den amerikanska statens födelse.

Cirka tjugo källor visar the Camp Duty, en kollektion av signaler och stycken för trumma och flöjt (och bastrumma) som utgjorde musikernas dagliga arbete i spel på morgon, middag och kväll. Musik som sammantaget var cirka fyrtio minuter lång. Som exempel bestod Reveljen av ungefär tjugo kortare stycken och var femton minuter lång. Speltempot var långsamt, kanske 70-80 bpm, som troligtvis grundade sig i att militärerna förflyttade sig till fots på usla vägar.

Period 2, 1861-1865 - det amerikanska inbördeskriget.

Från denna period finns cirka femton källor uteslutande från den nordamerikanska armén.Kyle visade bilder, bl.a. ett färglagt foto från 1862, där man ser att trummorna hänger runthalsen i långa band så att slagskinnet hamnar långt ned på låren vilket gjorde att också trumstockarna måste vara långa. Från denna period finns en mycket inflytelserik rudiment-samling av Bruce & Emmet.

Period 3, 1870 och framåt - ”Vilda västern”, den vite mannen tar sig fram till Stilla havet.

För att komma fortare framåt förflyttar sig nu trupperna med häst och då övergår man tillatt spela signalerna på jägarhorn, ett instrument som fungerar bättre på hästryggen äntrumma och flöjt som därmed försvinner, men i stället börjar militärorkestrar växa fram.

Period 4, 1920-talet och framåt - Civilsamhället tar över

Här börjar orkestrar med militär profil byggas upp inom industri, kyrka, brandväsen och annat. Pressvirveln används mer och mer när trumslagaren dyker upp på cirkus och varieté. Redan från 1870-talet (och fram till 2000) börjar man anordna tävlingar i trumspel. Upplägget var ofta att man tilldelades tre rudiments som skulle spelas från långsamt till snabbt i ett tidsspann på två minuter varpå ett solo skulle framföras. Den gamla militärtraditionen med trumma och flöjt vårdas idag främst i de nordöstradelarna av USA, de ”gamla” delar av landet där musiken först växte fram.

Idag finns cirka sjuttio ”corps” som i historiska kläder frekvent framträder på större och mindre evenemang. Man samlas också i ”musterd” då och då. Möten där man byter låtar och jammar. Kyle är själv med i flera corps, bl.a. Kentish Guards och Republic Snare Drummers och är också engagerad i ungdomsverksamhet. Bastrummans roll, där man i avancerade figurer spelar på båda sidor av bastrumman,visades i ett häftigt youtube-klipp med Stony Creek Fife and Drum Corps. Efter en kort paus var det åter dags för spisdeltagarna att ställa sig bakom övningsplattornanär Kyle Forsthoff, med frustande energi, ledde alla i en stund av tuff militärtrumövning.

 

SPiS årsmöte

Årets årsmöte hade en viktig förändring på agendan. Styrelsen hade bett mötet om att ta ställning till ett förslag där SPiS styrelse också utgör arbetsgrupp för Kroumata PercussionCentre, KPC. Centret ligger i SMI:s lokaler på Campus Flemingsberg i södra Stockholm och inbegriper den slagverksutrustning som kunde tas över efter den år 2016 nedlagda Kroumata-ensemblen. I förslaget ingår tanken att SPiS fr.o.m. 2020 görs om till en förening som är gratis.

En följd avdetta är att SPiS återgår till att ta betalt för de aktiviteter som man arrangerar, SPiS-dagar och annat. SPiS styrelse föreslår detta eftersom vi ser att viljan att betala föreningsavgift är konstant nedgående samtidigt som vi ser att våra medlemmar, nästan uteslutande, får kostnader för fortbildning betald via sina arbetsgivare. SMI:s personal administrerar den verksamhet som KPC driver och SPiS-aktiviteter som sker i SMI:s lokaler kommer att kunna drivas med deras stöd. Årsmötet tillstyrkte styrelsensförslag.


Pedagogiskt forum

Årets pedagogiska forum hade fokus på frågan hur lär vi ut trumtekniken. Men innan vi släppte ordet fritt kring detta presenterade två medlemmar sina vinklingar på undervisning. Per Björkqvist visade med en power point som stöd sitt upplägg för de drum corps, som han leder via Kulturskolan i Göteborg: Göteborg Drum Corps för det yngre och Got Motion för ungdomar i åldern 14-20 år. Det finns också möjlighet att börja med Mini Drums om man är nybörjare. Got motion drivs av tre personer från Kulturskolan (inklusive Per själv), 7-10volontärer samt föräldrar. Man repeterar 2-3 gånger i veckan och gör ca. 10 konserter/år.

Hela kulturen av Marching Pecussion kommer från USA och är där den enskilt största ungdomsverksamheten i landet. Man talar också om fenomenet som Sports of the Arts. Per beskriver verksamheten som totalt organiserad med tydliga mål och möjligheter förungdomarna till utveckling. Man sätter upp shower och ger sig ut på internationellatävlingar. Den största fördelen med Drum Corps-arbetet ligger i det sociala. Ungdomarna blir vänner för livet, men det är ju inte heller fel att man på vägen har chans att bli en riktigt duktig slagverkare.

Mattias Hagelin från Falun presenterade kort hur arbetet utvecklar sig med föräldraskola. Hösten 2018 bestämdes att nybörjarna skulle vänta med inträdet på Kulturskolan till förmånför sina föräldrar som under de första sex veckorna på terminen fick gruppundervisning av Mattias i trumspel. Tanken är förstås att de då, när barnen kommer igång har en helt annan kunskap om slagverk och kan vara ett stöd för barnen i deras utveckling. Mattias kunde inte på rak arm säga att han kan se mätbara resultat av projektet men berättade att känslan var mycket positiv och att man har fortsatt med höstens nybörjare enligt samma koncept. Han själv såg gruppundervisningen som en fin personlig utveckling och att lära känna barnens föräldrar på ett djupare plan som mycket värdefullt.

Övriga tips och inslag i Pedagogiskt Forum var:

- Göra för vana att alltid börja lektionerna med en stunds teknikövning. (MB o MW i Sandviken).

- Ha en övningsplatta i korridoren där väntande ungdomar kan värma upp. (de ovan)

- Nybörjare vet att de redan termin ett uppträder i en ”frö-konsert” (Stefan Palmfjord). Enkla två-stämmiga stycken med virvel och bastrumma i fjärdedelar och åttondelar.

- Nivå/testsida. Björn Persson visade hur man kan mäta/tävla med sig själv mot enmetronom för att nå från ”Katt-nivå till Gazell, Gepard och Pilgrimsfalk.

- Mattias Hagelin berättade om fördelen av att använda en metronomapp med tempoökning. Prometronome eller liknande.

- Martin Strand berättade att mer än 80% av lektionstid pratas bort enligt undersökning! Man pratar mer än man tror vilket inte är lysande.

- Någon tipsade om att all inlärning går snabbare om man ljudar. Gör det mer!- Sebastian Pedenera visade en bra övning för två eller fler: Fjärdedelar i härmning i tvåtakter där spelarna byter plats på ettan i takt två. Vidare till åttondelar, trioler och sextondelar.


 

Välkommen till SPiS-dagarna 29 - 30/10 på Musikhögskolan Ingesund!

 

Välkomna till 2019 års trevligaste fortbildningsdagar för slagverkslärare! I år gästar vi Musikhögskolan Ingesund, där vår värd Rolf Landberg tar emot.

 

Vid ankomsten får vi först en introduktion till utbildningar och verksamhet på Ingesund av Pierre Koch. Under dagarna kommer vi sedan att ha tema marschtrumspel och få ta del av föreläsningar och workshops i svensk och amerikansk marschtrumtradition med David Lindberg från Arméns Musikkår, Rolf Landberg slagverkslärare på Ingesund och tidigare solotrumslagare i Armens musikkår, samt amerikanske Kyle Forsthoff, slagverkslärare m.m. vid University of Rhode Island. Som alltid har vi pedagogiskt forum, denna gång med fokus: Hur lär vi ut virveltrumteknik? Läs hela programmet med exakta tider och presentation av föreläsarna längre ner. På tisdagskvällen planerar vi att gå ut och äta tillsammans till självkostnadspris.

 

Deltagande i dagarna är gratis för fortbildningsabonnenter i SPiS!

ANMÄLAN TILL DAGARNA SKICKAS TILL: bjorn.persson@spis.se

Ännu inte abonnent? Det blir du genom en enkel anmälan på www.spis.se, samt

inbetalning av fortbildningsavgiften som är 400:- för år 2019 till pg 116 38 96-2

 

Programmet/föreläsare samt resa/boende kan du läsa om här!

 

 

Varmt välkomna!

önskar SPiS styrelse och Rolf Landberg

 

Rolf Landberg

David Lindberg

Kyle Forsthoff

 


 

Välkommen till SPiS-dagarna 30/10 - 31/10 2018 på Kulturskolan Sandviken!

 

Årets bästa fortbildningsdagar som är ett måste för oss slagverkspedagoger är här igen!

I år gästar vi Kulturskolan Sandviken med Michael Wahlin och Marcus Björn som värdar.

Som vanligt kommer vi bjuda på ett fullspäckat schema med b.l.a föreläsare, som i år blir André Ferrari och Mathias Dahl, pedagogisk forum samt diskussion om samsyn kring kursupplägg och betygsättning på Estetprogrammet.

Boka in detta med era chefer redan nu.

Väl mött i Sandviken önskar SPiS-Styrelsen.

Läs mer om dagarna och programmet här!

André Ferrari

Mathias Dahl

 


 

 

Percussion Plus 2018!


14-18/2 2018 hölls Percussion Plus och denna gång var den i Stockholm med Anders Holdar och Joakim Anterot som organisatörer och moderatorer.

Slagverklärare från Norden och Baltikum träffades för att ge varandra konsterter samt diskutera intressanta ämnen så som Återväxt och Genus.

Dessa dagar var väldigt lyckade! Nästa Percussion Plus kommer hålla stapeln i Köpenhamn 2020!

Läs mer om vad som begicks under festivalen här!

 

Hälsningar SPiS styrelse.

 

 


 

 

 

Årets SPiS-dagar i SMI:s nya lokaler 31/10 - 1/11 2017 på campus Södertörn

Anders Holdar


Årets värd, Anders Holdar, välkomnade deltagarna till SMI:s nya lokaler vid Södertörnshögskola söder om Stockholm. De nyrenoverade lokalerna ligger centralt belägna på campusområdet, strax intill Södertörns flotta biblioteket och övriga byggnader och bara en rulltrappa bort från fjärr- och pendeltåg vid Flemingsbergs station.

 

Årets SPiS-dagar gjordes i samarbete med RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, som samtidigt höll sin konferens på SMI. De bortåt 200 deltagarna kunde under två dagar ta del av ett stort utbud med föreläsningar och work-shops, vilket blev en gedigen test av de nya lokalerna. Läs mer här!

  

Välkommen till SPiS-dagarna 31/10 - 1/11 på Stockholms Musikpedagogiska Institut!

Hjärtligt välkomna till höstens fortbildningsdagar för slagverkspedagoger!

I år gästar vi Stockholms Musikpedagogiska Instituts nya campus vid Södertörns högskola Flemingsberg, där Anders Holdar tar emot och guidar oss runt i skolan. Vi samarbetar också med RUM som kommer att ha ett musiklärarsymposium parallellt med våra dagar! Föreläsningar/workshops blir det med Peter Melin och Joakim Anterot, Patrik Wetterström samt Georg Härnsten Egg. Som alltid har vi ett pedagogiskt forum med intressanta teman!

På tisdagskvällen finns möjlighet att deltaga i en fest tillsammans med Musiksymposiets deltagare!

Kostnad är 300 kr för mat inkl. 1 glas vin/öl, underhållning och fri scen för jam. Anmälan separat till helena@rum.se med rubriken Anmälan till fest i mailet. Betala också in 300 kr till RUMs pg 950906-8 och ange SPiS samt namn vid betalningen. Betalning och anmälan till festen senast 1 oktober!

Hitta hit: Alfred Nobels Allé 15, 141 52 Huddinge

 

ANMÄLAN TILL DAGARNA SKICKAS TILL:  bjorn.persson@spis.se

Ännu inte medlem? Det blir du genom en enkel anmälan här på www.spis.se, samt inbetalning av årsavgiften 350:- till pg 116 38 96-2. Lägg in den här fortbildningsdagen i din höstplanering redan nu. Be din chef att få räkna den som arbetstid och även ge dig reseersättning.

Deltagande i dagarna är gratis för medlemmar i SPiS!

Läs hela programmet med presentation av föreläsarna och pedagogforum här!

 

Varmt välkommen!

önskar SPiS styrelse

 


Matnyttig arrbytardag i Vallentuna!

Nöjda arrbytare: Martin Strand, Per-Anders Thim, Björn Persson, Christer Teglund, Jonas Koch. Övriga deltagare var: Esbjörn Lilja, Rolf Karlsson, Jesper Kviberg och Stefan Palmfjord.

 

Lördagen den 18 mars 2017 träffades 9 engagerade slagverkslärare på Kulturskolan i Vallentuna för att tillsammans spela och dela varandras arrangemang för slagverksensembler på olika nivåer, från nybörjare till musikgymnasienivå. Tanken var att vi skulle inspirera varandra och få med oss många nya stycken att använda i vårt arbete med elevensembler, en förhoppning som infriades med råge! Deltagarna kom från när och fjärran, ända från Arvika och Säter, för att lördagsjobba. Imponerande tycker undertecknad!

Vi spelade ensemblestycken som alla hade specialskrivits för våra elever, vilket innebar att i stort sett alla innehöll stämmor med olika svårighetsgrader. Detta är något som känns mycket användbart då vi ofta jobbar med ensembler med blandade åldrar och nivåer. Varierande låtval gjorde också att vi fick med oss stycken som passar för alla tillfällen. Under dagen spelade vi också in varandras alster.

Deltagarna var alla överens om att detta var något som borde upprepas med jämna mellanrum och vi i SPiSstyrelsen kommer att återkomma med nya tillfällen till kollegialt utbyte i framtiden! Tack alla ni som var med och bidrog denna gång!


Björn Persson, Ordförande SPiS. 

Årets SPiS-dagar i Leksand 29-30/10 2016!

 

Årets SPiS-dagar ägde rum 29-30/10 2016 i Leksand Musikskolas nygamla lokaler. Värd var Joakim Högås. Helgen som sig bör var fylld med intressanta föreläsningar/diskussioner, årsmötet samt en clinic med Hakan Vreskala. Läs mer här!


SPiS-festivalen 2016 - en succé på trummor och skrot!

 

Nu när årets SPiS-festival är slut kan man bara konstatera att vårt upplägg; med tre utspridda konserter och aktiviteter mellan dem, fungerar utmärkt.

Årets värd, Mikael Nilsson på Lilla Akademien i Stockholm, hjälpte oss till en riktig
kanonfestivaldag. Allting fungerade perfekt. Skolans fenomenala vaktmästare, Mike och Herved, såg till att instrument transporterades och flyttades runt dit de skulle och försåg oss dessutom med härligt grundskrot till klätterställningen på gården för vår skrothappening. Föräldrarna till en femteklass bullade upp med mat och fika för hungriga slagverkare och 4Sound och Brass & Slagverksspecialisten såg till att alla kunde testa, prova och köpa trumprylar i pauserna.
Allt var med andra ord upplagt för den trumfest som det skulle bli. Läs mer här!

Mikael Nilsson, årets värd

 


Årets SPIS-dagar på Örebros fräscha musikhögskola!

Daniel Berg var vår värd när SPiS medlemmarna träffades under två
välfyllda SPiS-dagar på Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Läs mer här!

 


Välkommen till SPiS-dagarna 2015 i Örebro, helgen 10-11 oktober!

Varmt välkomna till en spännande inspirationshelg för slagverkspedagoger! Vi får bl.a ta del av föreläsningar/workshops av Daniel Berg, Thomas Opava och Petur "Island" Östlund samt vårt pedagogiska forum och SPIS årsmöte. Gratis för SPIS-medlemmar!

För mer information om dagarna samt om hur man anmäler sig, klicka här!

 


 

Fullt ös på SPIS-festivalen 2015!

Årets SPIS-festival i Vallentuna blev en härlig slagverksmanifestation!

Läs mer här...


Årets startfält i SPIS-festivalen!

Lördagen den 28 mars är det dags för årets SPIS-festival som hålls i Vallentuna teater. Låt dig inspireras av konserter och workshops och mingla med kollegor! KLICKA HÄR för mer info..


SPiS-dagarna 2014 - välbesökt, matnyttigt och toppkul!

KLICKA HÄR för att läsa mer!

 


Dags att planera för:  SPiS-festivalen 2015!!

KLICKA HÄR för mer info!


Välkommen till SPiS-dagarna i Stockholm, helgen 25-26 oktober!

Bli inspirerad av fina föreläsare och umgås med trevliga kollegor från hela Sverige!

I år hålls dagarna på Kulturhuset Messingen i Upplands-Väsby och värd för mötet är Musikskolan Upplands Väsby med lärarna Joakim Anterot och Jacob Johannesson som värdar. KLICKA HÄR för mer info...

 

 


 

SPiS-festivalen i Helsingborg. En dundrande succé!!!

KLICKA HÄR för att läsa mer och titta på bilder från evenemanget!

 


 

SPiS-festivalen den 12 april 2014 i Dunkers Kulturhus, Helsingborg.

Klicka här för program och deltagarlista!


Styrelsen tipsar:

Den 1-2 mars 2014 är det Days of Percussion i Göteborg med spännande seminarier under lördagen och IPE-tattoo 2014 på söndagen.

Biljetterna kostar 100:-/dag Se programmet här.

 


Nu är det dags att anmäla dig och din grupp till SPiS-festivalen 2014. Kom och spela på en mäktig slagverksfest. 
...läs här hur du anmäler dig.


Göteborg bjöd på två härligt fullmatade SPiS-dagar!

KLICKA HÄR för att läsa mer...


 

SPiS-festivalen i Falun, en dundrande succé!

KLICKA HÄR för att läsa mer och se bilderna från evenemanget

 


 

Rick Latham även i Strängnäs!

Missar du möjligheten att se Rick Latham på SPiS-festivalen i Falun finns en ny chans om du kommer till Kulturskolans aula i Strängnäs:

Söndagen den 14/4 kl 16:15. Välkommen!


SPiS-festivalen Lördagen den 13e April 2013.

Magnus Einarsson är våran värd under SPiS-festivalen, som i år äger rum i Falun (Kristinehallen). Denna slagverkslördag du inte bör missa. Rick Latham kommer! Gör du?

Uppdaterat program finner du HÄR!

Hälsningar Anders Holdar, festivalsamordnare.


Nytt deltagarrekord på årets SPiS-dag!

Hela 42 Spisare kom till årets SPiS-dag där vår värd Lasse Östlund tog emot oss på sin fina musikskola mitt i centrala Strängnäs. Läs mer HÄR


SPiS-festivalen 2013

Nu är det dags att kolla upp möjligheterna för dig och dina slagverkare att komma till Dalarna på vårens spännande slagverksdag. Magnus Einarsson, slagverksläraren vid Musikkonservatoriet i Falun, är vår värd. Klicka här för att läsa mer

 


 

SPiS-dagen 2012

Välkommen till SPiS-dagen, lördag den 27 oktober i Strängnäs!

Årets stora samling för slagverkslärare sker på kulturskolan i Strängnäs, under värdskap av Lars Östlund och Magnus Einarsson. Det kommer att bli en späckad dag med föreläsningar, konserter och pedagogiskt forum. Som alltid ingår också föreningens årsmöte. Dagen sker i samarbete med Strängnäs kulturskola och RUM-distriktet Sörmland. I år har vi beslutat att erbjuda våra medlemmar att besöka denna dag helt utan kostnad. Vi bjuder även på lunchen! Dock är anmälan i förväg obligatorisk, senast den 20/10 för att vi ska kunna beställa lunch och fika till alla.

Klicka här för att läsa mer

 


 

SPiS-dagarna 2011

SPiS-dagarna 2011 bjöd på clinics i toppnivå!

Årets SPiS-dagar hölls på SMI i Stockholm med Anders Holdar som värd och på Tyresö kulturskola i Anders Scherps värdskap. Ett tjugotal spisare samlades på lördagen för att ta del av tre aktiviteter...Klicka här för att läsa mer.


SPiS-festivalen 2011

Nu är den förbi, SPiS-festivalen 2011. Drumming Demons och Bapelsin från Upplands Väsby, Nacka Latin Combo, Nacka Percussion Band, Förslaget från Borås, Bitit från Norrtälje, Ensemblen från Falun/Sjövik och så dagens värdar, ensemblen med studenter från SMI och KMH.

LÄS MER... och se bilder från evenemanget.SPIS-konsert på MusikRUM i Västerås

På årets RUM-festival anordnade SPIS en stor slagverkskonsert i Västerås konserthus lilla sal. Läs mer om evenemanget HÄR


 

SPiS-dagarna 2010 blev en ny fullträff!

Årets SPiS-dagar placerades i Salemkyrkan på Södermalm i Stockholm för att medlemmarna samtidigt skulle kunna vara med på Urban Näsvalls projekt, Scandinavian Drum day. Cirka 30 spisare samlades för att ta del av ett inspirerande utbud av clinics och konserter men också själva bidra med egna erfarenheter i Pedagogiskt Forum och i möten med bekanta eller nyfunna kollegor.

KLICKA HÄR för att läsa mer.